دفتر مرکزی هدسان:

مشهد، خیابان سنایی، میدان صاحب الزمان، مجتمع سرمد، واحد 107

کدپستی: 9139634055

مدیریت: 37052538-051،  09120813998 و 09307797962

واحد فروش (خانم کاظمی): 37138759-051

واحد فروش (خانم جمال زاده): 37267617-051

بازرگانی(خانم کاظمی): 09191834609

حسابداری: 37269539-051

فکس : 37269539-051

به ما ایمیل بفرستید