کابلهای تلفنی مشترکین با عایق و روکش   A-2Y(st)2Y     PE

مشخصات فنی :

کابل تلفنی مطابق استاندارد  IEC 60708 و TCI

دامنه حرارتی :

در حالت خم شو :     -5º C  تا  +50ºC

در نصب ثابت : -30º C      تا  +70ºC

ولتاژ نامی:         حداکثر  200V

-تست ولتاژ :

رشته / رشته         1000 V d.c    در یک دقیقه

رشته / اسکرین      3000 V d.c    در یک دقیقه

-مقاومت عایقی :  حداقل     5 Gohm x km

خازن متقابل :   55 nF/Km  at  1000 Hz

در خارج از ساختمان جهت نصب در شبکه های محلی تلفن و در زیر خاک ، داخل لوله و یا کانال بکار می روند.

نصب این کابلها در محیطهایی که احتمال آتش سوزی می رود بدون اقدامات پیشگیرانه حفاظتی مجاز نمی باشد.

هادی مسی انیل شده بصورت قلع اندود یا بدون قلع با قطر 0.4 و 0.6  میلی متر

عایق : PE

رشته ها با گام مناسبی زوج می شوند.

حفاظ الکترواستاتیکی :  نوار پلی استر+ سیم زمین + آلومینیوم فویل

روکش مشکی رنگ PE

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

تعداد زوجها قطر هادی

mm

ضخامت عایق

mm

ضخامت روکش

mm

میانگین قطر خارجی

mm

وزن تقریبی

Kg/km

2 0.4 0.2 1.0 4.6 19
4 0.4 0.2 1.0 5.5 28
6 0.4 0.2 1.0 6.2 37
10 0.4 0.2 1.0 7.3 53
15 0.4 0.2 1.2 8.7 76
20 0.4 0.2 1.2 10.2 102
25 0.4 0.2 1.2 10.8 121
30 0.4 0.2 1.4 12 148
2 0.6 0.25 1.0 5.4 28
4 0.6 0.25 1.0 6.6 46
6 0.6 0.25 1.0 7.6 63
10 0.6 0.25 1.2 9.3 100
15 0.6 0.25 1.4 11.5 145
20 0.6 0.25 1.4 12.5 185
25 0.6 0.25 1.4 13.8 224
30 0.6 0.25 1.6 15.2 270