گالری

برگزاری نشست ها و جلسات هم اندیشی و آموزشی

حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی

کارخانه و خط تولید

بازدید از پروژه ها

برگزاری اولین نشست انجمن ساتکا در اتاق بازرگانی مشهد

دومین همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع

غرفه انجمن ساتکا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق

مشهد مرداد ماه 1402