– کابل کنترل انعطاف پذیر مشابه استاندارد IEC 60227-7 , DIN VDE 0245

– دامنه حرارتی:

حداکثر دمای مجاز در هادی

در عملکرد نرمال : C°+70

در اتصال کوتاه : C°+150

در سطح کابل

در حالت خم شو : C°-5 تا C°+50

در نصب ثابت : C°-40 تا C°+70

– ولتاژ نامی: U0/U=300/500 V

– تست ولتاژ: 2KV a.c. 50Hz , 5 min

برای کنترل و اتصال در ماشین‌ها، تسمه نقاله‌ها، خطوط تولید، صنایع ابزار آلات ماشین‌ها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنش‌های مکانیکی متوسط استفاده می‌شود.

– Cu / PVC / PVC

– هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228

– عایق PVC/D

– رشته‌ها بدون دشته مرکزی استرند می‌شوند

– روکش  PVC/ST9 70°C

ولتاژ نامی

V

وزن تقریبی

kg/km

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت عایق

mm

سطح مقطع نامی

mm2

300/500 8.9 39.0 2.13 0.6 0.5
11.8 26.0 2.35 0.6 0.75
14.5 19.5 2.55 0.6 1.0
450/750 21.0 13.3 3.0 0.7 1.5
33.0 7.98 3.65 0.8 2.5
48.5 4.95 4.2 0.8 4
68.5 3.3 4.8 0.8 6
114.5 1.91 6.2 1.0 10
184 1.21 7.95 1.0 16
284 0.78 9.8 1.2 25
395 0.554 11.3 1.2 35
557 0.386 13.4 1.4 50
759 0.272 15.3 1.4 70
1024 0.206 17.7 1.6 95
1280 0.161 19.7 1.6 120
1601 0.129 22.0 1.8 150
2000 0.106 24.6 2.0 185
2552 0.0801 27.8 2.2 240
کابل افشان سبک