ویژگیهای کابل سولار چیست؟

ضد اشعه (UV resistant): UV

این کابلها بایستی در برابر نور آفتاب که حاوی اشعه uv است مقاوم باشند. به همین دلیل در روکش این کابلها از مواد آنتی uv استفاده می گردد که می تواند در رنگهای مختلف تولید شود.

مقاوم در برابر رطوبت (water resistant) :  خاصیت تحمل و مقاومت در برابر رطوبت ناشی از برف و باران و ریزگردها

خاصیت دیر گدازی (flame retardant) : جلوگیری از گسترش آتش و خاموش  شدن شعله

مقاوم در برابر ازن (ozone resistant) : خاصیت تحمل و مقاومت در برابر گاز ازن موجود در محیط

مقاومت در برابر اکسیداسیون : مقاومت هادی در برابر خوردگی ناشی از اکسیداسیون و تماس با رطوبت