کابل کنترل، کابلی چند رشته ای است که هر رشته وظیفه انتقال سیگنال را بر عهده دارد. این سیگنال ها جهت ارسال فرمان برای کنترل تجهیزات در محیط های صنعتی استفاده می شوند. به طور کلی می توان اینگونه گفت که هر کابل بیشتر از 5 رشته را می توان کابل کنترل نامید.

از جمله مهمترین سیگنال هایی که توسط کابل کنترل در مدارهای کنترل منتقل می شوند، می توان به سیگنال های کنترلی، حفاظتی و اندازه گیری اشاره کرد. همچنین کابل کنترل وظیفه انتقال سیگنال های آنالوگ مثل جریان های عبوری از تجهیزات و سیگنال های دیجیتال مثل فرمان های کنترلی در تابلو برق را بر عهده دارند.

کابل کنترل هدسان

با توجه به اینکه طیف وسیعی از کابل ها در دسته کابل های کنترل قرار می گیرند، نمی توان مشخصات فنی خاصی را برای کابل کنترل بیان داشت. مشخصات فنی هر یک از انواع کابل کنترل که در قسمت کاربردها مورد اشاره قرار گرفته است، در بخش مربوط به هر کابل توضیح داده شده است.

کابل های کنترل در هر کاربردی که به انتقال فرامین کنترلی نیاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مهمترین انواع کابل کنترل می توان به موارد زیر اشاره داشت:

_ کابل فرمان آسانسور (تراول کابل)

_ پست های فشار قوی و نیروگاه ها

_ کابل های فرمان بالابر و جرثقیل

_ تابلوهای کنترل صنعتی

_ خطوط مونتاژ

_ سیستم های تله متری

_ دستگاه های CNC

_ دستگاه های چاپ

_ رباتیک

کابل کنترل در انواع مختلف تولید می شود که در بخش کاربردها می توان آن را مشاهده کرد. ساختار کلی به شرح زیر به صورت معمول برای اغلب آن ها به کار می رود.

– Cu / PVC

– هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228

– عایق PVC/C

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

کابل کنترل