دومین همایش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در صنایع – 26 تیر 1402

دومین همایش توسعه انرژی های تجدیدپذیر در صنایع روز 26 تیر 1402 در هتل پارسیان اوین تهران برگزار شد.دومین همایش انرژی تجدیدپذیر