مطالب توسط الکتروسیم هدایت

سیم درین drain

در بیشتر کابلهای ابزار دقیق یک سیم قلع اندود در کنار فویل دیده می شود که سیم درین (Drain) نامیده می شود خواص سیم درین در کابلهای شیلددار سیم درین یک اتصال مطئمن و با مقاومت پایین در تماس با شیلد کابل ایجاد می کند. در نتیجه این اتصال زمین بسیار موثر به وجود خواهد […]