کابل 4×4 الکتروسیم هدایت، از انواع کابل های سبک با روکش pvc است که برای کابل کشی صنعتی، داخل و خارج ساختمان، روی کار و تو کار کاربرد دارد. همچنین استفاده از این کابل در محیط های خشک و مرطوب رایج است.

کابل 4x4 هدسان

– کابل قدرت مطابق استاندارد HD 604 S1، CIN VDE 0276

– دامنه حرارتی:

در حالت نصب تا  C°-5

حداکثر دمای هادی C°+90

حداکثر دمای اتصال کوتاه C°+250

– ولتاژ نامی:      U0/U=0.6/1 KV

– تست ولتاژ:     4KV a.c. 50Hz

کابلهای KNX هدسان جهت مصارف هوشمندسازی ساختمان و BMS استفاده می گردد. به دلیل ساختمان ویژه این کابل تاثیر  نویز به حداقل رسیده و جهت انتقال دیتا و سیگنال های ضعیف در محیط های نویزی نیز می توان استفاده نمود. برخی از موارد مهم و پایه ای در زمینه کاربردهای کابل KNX در زمینه خانه هوشمند یا اتوماسیون ساختمان به صورت مختصر به شرح زیر است.

_ کنترل دما

_ کنترل روشنایی

_ پرده های برق و سایر تجهیزات موتوری

_ سیستم مدیریت مصرف انرژی

_ سیستم امنیتی

_ سیستم صوتی (با پوشش کامل منزل)

_ سیستم صوتی – تصویری

_ Interface (تجهیزات ارتباطی بین کاربران و سیستم)

_ . Cu /XLPE /Thermoplastic polyolefine

_ هادی مس کلاس 1 و 2 مطابق

VDE 0295 یا IEC 60228

_ عایق XLPE

_ روکش از مواد ترموپسلاتیک پایه پلی اتیلن Hm4

مطابق استاندارد HD604S1 بدون هالوژن

وزن تقریبی
KG/KM
جریان مجاز
در هوای C°30
(A)
حداکثر مقاومت هادی
در C°20
(Ω/KM)
میانگین قطر خارجی
MM
ضخامت روکش
MM
ضخامت عایق
MM
تعداد رشته x
سطح مقطع نامی

MM2
340424.6114.61.80.74x4 re