انرژی خورشیدی منبع اصلی تمامی انرژیهای  موجود در زمین بوده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اشکال مختلف ظهور پیدا می کند. این منبع انرژی منحصر به فرد با وجود اینکه در طول تاریخ شناخته شده بود ولی به علت پایین بودن تکنولوژی و هزینه بر بودن آن نسبت به انرژیهای فسیلی کمتر توجه شده است. در عصر حاضر با رشد فناوری و نیاز بشر به انرژیهای نو این موضوع به طور جدی مورد توجه جوامع قرار گرفته است و روز به روز در زمینه های مختلف  در حال توسعه است. به ویژه اینکه جهت جلوگیری از آلودگی بیشتر زمین و گرمای ناشی از سوختهای فسیلی قوانین زیست محیطی کشورها را به سوی انرژی های تجدیدپذیر سوق داده است.

به منظور کاهش مصرف سوختهای فسیلی و توسعه انرژی های نو به ویژه انرژی خورشیدی نیازمند ارتقاء و آگاهی بخشیدن قسمتهای مختلف این صنعت هستیم. یکی از قسمتهای مهم در سیستمهای خورشیدی که گاهی به دلیل نا آگاهی از آن غفلت می شود کابلهای خورشیدی (کابلهای DC ) است. به دلیل شرایط خاص بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی مانند شرایط سخت جوی سرما و گرما ، عمر مفید بالای نیروگاهها ، ولتاژ پایین و جریان بالا  ، فرکانس صفر (dc  ) و غیره امکان بکار گیری کابلهای معمولی در بلند مدت میسر نمی باشد و در صورت استفاده منجر به خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. برخی از ویژگیهای مهم کابلهای خورشیدی  ، مقاوم در برابر نور خورشید، مقاوم در برابر ازون ، مقاوم در برابر رطوبت ، قابلیت تحمل در برابر دمای بالا ، مقاوم در برابر انتشار شعله و مقاوم در برابر اکسیداسیون می باشد که هریک در آزمایشگاه تخصصی این نوع از کابلها تست گردیده و سپس تولید می گردد.

پیمانکار یا مجری تاسیسات برق به منظور ایجاد هماهنگی و احتراز از دوباره کاری باید قبلا نقشه های ساختمانی و مکانیکی را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار داده و ترتیب انجام عملیات مربوط به لوله کشی و نصب تاسیسات برقی را به نحوی فراهم نماید که با سایر فعالیتهای ساختمانی هماهنگ بوده و موجبات تداخل و تاخیر آن نشود. بدیهی است در صورتی که عملیات مذکور تغییراتی در نقشه ها ایجاد کند ، مراتب باید به واحد نظارت گزارش و پس از تایید اجرا گردد.

تمامی سیم کشی های داخلی ساختمانها ، اعم از روکار و یا توکار ، باید در داخل لوله های مخصوص برق یا مجاری ویژه این کار (ترانکینگها)انجام شود و برای اجرای انشعابها، خمها ، زانوها ، سه یا چهارراهها و غیره باید از وسایل و متعلقات استاندارد و مخصوص هر نوع لوله یا مجرا استفاده شود.

برای اتصال اجزای یک سیستم خورشیدی به یکدیگر  نیاز به یک کابل استاندارد با سایز مناسب می باشد زیرا با توجه به اینکه معمولاً ولتاژ سیستم های خورشیدی پایین است جریان آنها بالا است و باید مطمئن شوید احتمال تلفات انرژی و گرمای تولیدی (در برخی موارد حتی آتش سوزی) به حداقل رسیده است.

با وجودی که در یک سیستم برق خورشیدی کارآمد و مناسب، کابل ها نقش مهمی را ایفا می کنند ولی اکثر اوقات فراموش شده و مورد بی توجهی و کم لطفی واقع می شوند. در واقع انتخاب نادرست کابل و عدم آگاهی مصرف کننده از ویژگیهای لازم  ، یکی از بزرگترین اشتباهاتی است   معمولا در هنگام طراحی سیستم های برق خورشیدی مرتکب می شوند.