کابل KNX

– کابل KNX  با عایق PVC مطابق استاندارد  5308 BS

– دامنه حرارتی:

در حالت خم شو C°-5 تا C°+70

در نصب ثابت C°-30 تا C°+80

– ولتاژ نامی:

0.5 تا 1     U0/U=300/500 V

1.5 و بالاتر     U0/U=450/750 V

– تست ولتاژ: 2500V a.c. 50Hz

کابلهای KNX هدسان جهت مصارف هوشمندسازی ساختمان  و BMS استفاده می گردد. به دلیل ساختمان ویژه این کابل تاثیر  نویز به حداقل رسیده و جهت انتقال دیتا و سیگنال های ضعیف در محیط های نویزی نیز می توان استفاده نمود.

این کابلها در دو نوع تک زوج و دو زوج تولید گردد.

– Cu / PVC

– هادی مس کلاس ۵ مطابق IEC 60228

-هادی درین مس قلع اندود

– فویل  آلومنیوم

– عایق PVC/C

ولتاژ نامی

V

وزن تقریبی

kg/km

حداکثر مقاومت هادی در C°20

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت عایق

mm

سطح مقطع نامی

mm2

300/500 8.9 39.0 2.13 0.6 0.5
11.8 26.0 2.35 0.6 0.75
14.5 19.5 2.55 0.6 1.0
450/750 21.0 13.3 3.0 0.7 1.5
33.0 7.98 3.65 0.8 2.5
48.5 4.95 4.2 0.8 4
68.5 3.3 4.8 0.8 6
114.5 1.91 6.2 1.0 10
184 1.21 7.95 1.0 16
284 0.78 9.8 1.2 25
395 0.554 11.3 1.2 35
557 0.386 13.4 1.4 50
759 0.272 15.3 1.4 70
1024 0.206 17.7 1.6 95
1280 0.161 19.7 1.6 120
1601 0.129 22.0 1.8 150
2000 0.106 24.6 2.0 185
2552 0.0801 27.8 2.2 240